+86-513-86722833
අප අමතන්න
ලිපිනයන්: කාර්මික උද්යානය, පිංචාවෝ නගරය, නැන්ටොං නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත දුරකථන: 8651386722833 මොබ්: 8613962893519 විද්යුත් තැපෑල: mia@nthsd.com ෆැක්ස්: 051386722833 impregnationline.com
Home > ප්රතිපෝෂණය

උපුටා දැක්වීම් හෝ සහයෝගීතාවය පිළිබඳව ඔබට කිසියම් විමසීමක් ඇත්නම්, කරුණාකර 190344145@qq.com වෙත විද්යුත් තැපෑලෙන් එවීමට හෝ පහත සඳහන් විමසීම් පෝරමය භාවිතා කරන්න. අපගේ විකුණුම් නියෝජිතයා පැය 24 ක් තුළ ඔබ හා සම්බන්ධ වනු ඇත. අපගේ නිෂ්පාදන කෙරෙහි ඔබ දැක්වූ උනන්දුවට ස්තූතියි.

 
Online Service